17 Maj 2022 10:08
Nawigacja
Zachodniopomorski OT PZK
· Strona główna
· Władze ZOT PZK
· Informacje ZOT
· SKŁADKA ZA 2022 ROK
· OPŁACONE SKŁADKI PZK
· QSL MANAGER
· Napisz do ZOT
· Galeria zdjęć
Zawody

· Zawody DNI MORZA
· Dni Aktywności SP1

W sieci
· Ciekawe linki

· ZG PZK
Technika
· Ciekawostki techniczne
Pobierz
· Publikacje techniczne
· Pozostałe publikacje
· Deklaracja PZK

Ostatnie artykuły
· INFORMACJE ZOT
· KARTY QSL
· Chińskie satelity z...
· Władze ZOT PZK
· SKŁADKI DO ZG PZK
Strony klubowe:
· SP1KMK

· SP1KRF

· SP1KZE

· SP1PBW

· SP1PKW

· SP1PMY

· SP1PNW

· SP3YPR

REGULAMIN KONKURSU YOTA 2021
KONKURS DLA MŁODYCH KRÓTKOFALOWCÓW
"Miesiąc YOTA SP 2021"


1. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Krótkofalowców.

2. Celem konkursu "Miesiąc YOTA SP 2021" jest promocja krótkofalarstwa wśród członków PZK i radioamatorów niezrzeszonych oraz zachęcenie młodzieży do aktywności na falach radiowych.
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczestników urodzonych nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 roku, pracujących na radiostacjach indywidualnych lub klubowych zlokalizowanych na terenie
Polski, identyfikujących się znakiem wywoławczym z przyznanym sufiksem YOTA (Youngsters On The Air).

3. Czas trwania konkursu:
Od 1 grudnia (środa) 2021, od godz. 00:00 UTC do 31 grudnia (piątek) 2021, do godz. 23:59 czasu uniwersalnego UTC. Czas trwania konkursu jest zgodny z ogłaszanym corocznie przez IARU Region 1 okresem aktywności młodzieży na falach eteru - Youngsters On The Air (YOTA) Month.

4. Emisje:
- fonia PHONE (AM, FM, SSB),
- telegrafia CW,
- emisje DIGI (np. FT4, FT8, RTTY, C4FM itp.).

5. Pasma:
3,5 MHz (80m), 7 MHz (40m), 14 MHz (20m), 21 MHz (15m), 28 MHz (10m), 144 MHz (2m), 2,4 GHz (satelita QO-100).

6. Pozostałe warunki kwalifikacyjne:
Uczestniczką/uczestnikiem konkursu i zdobywcą nagrody może być osoba fizyczna:
- urodzona nie wcześniej niż 1 stycznia 1995 roku,
- która w dniu 1 grudnia 2021 posiadała świadectwo operatora urządzeń radiowych, własny znak wywoławczy lub własny znak nasłuchowy,
- osobiście przeprowadzała łączności z terenu Polski na określonej i wybranej przez uczestnika stacji z sufiksem YOTA,
- przestrzegała obowiązujących przepisów, warunków licencji stacji oraz dobrych obyczajów, w tym tzw. ?ham spiritu?,
- razem ze zgłoszeniem przesłała do organizatora podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem 1.

7. Punktacja za łączności przeprowadzone przez uczestnika w czasie trwania konkursu:
- za każdą unikalną stację, określaną przez znak wywoławczy, na każdym z wymienionych w punkcie 5 regulaminu pasm, i jedną z trzech wymienionych w punkcie 5 regulaminu emisji - 1 pkt.,
(uczestnik otrzyma punkt za łączność z tą samą unikalną stacją na tym samym paśmie, lecz inną emisją ? czyli maksymalnie 3 pkt. za unikalną stację na danym paśmie; uczestnik może powtórzyć
łączność z tą samą unikalną stacją i tą samą emisją, lecz na innym paśmie),
- łączności z tą samą stacją, powtórzone tą samą emisją i na tym samym paśmie - 0 pkt. (nie ma obowiązku usuwania duplikatów z logu konkursowego).

8. Nagrody:
- Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 1000 zł dla uczestniczki/uczestnika o najwyższej liczbie punktów,
- Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 750 zł dla uczestniczki/uczestnika o drugiej w kolejności liczbie punktów,
- Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł dla uczestniczki/uczestnika o trzeciej w kolejności liczbie punktów,
- Kategoria dodatkowa: Dyplom Prezesa PZK oraz nagroda rzeczowa o wartości do 250 zł dla najmłodszej uczestniczki/najmłodszego uczestnika konkursu (pod warunkiem uzyskania
przynajmniej 10 punktów).
W przypadku laureatów będących członkami Polskiego Związku Krótkofalowców, lub którzy złożyli deklarację członkowską PZK, oraz opłacili składkę członkowską za co najmniej pierwsze
półrocze 2022 roku - wartości ich nagród rzeczowych ulegają PODWOJENIU. Nagroda rzeczowa to sprzęt radiowy lub inny elektroniczny, oprogramowanie oraz literatura.
Wybór przedmiotu(ów) oraz wskazanie adresu dostawy należy do nagrodzonego. Sposób płatności przez PZK zostanie uzgodniony indywidualnie z każdym laureatem.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. W przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów przez więcej niż jedną stację, o zwycięstwie zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy uczestnik może być klasyfikowany tylko w jednej kategorii.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia łączności uczestników w logach ich korespondentów.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestnika w razie stwierdzenia naruszeń warunków konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
W przypadku liczby uczestników konkursu mniejszej od 8 osób nagrody nie zostaną przyznane.

9. Zgłoszenia:
- wykaz przeprowadzonych osobiście łączności (wyciąg z logu stacji z sufiksem YOTA) wg. czasu UTC w postaci pliku tekstowego w formacie *.cbr, *.log lub *.txt, z podaniem znaku operatora, imienia i
nazwiska, adresu e-mail i znaku wywoławczego używanego w konkursie, jak np.:
CONTEST: Miesiąc YOTA SP 2021
CALLSIGN: HF0YOTA
OPERATOR: SQ9XXX
NAME: Xxxxxx Yyyyyyyyyy
EMAIL: xxxxxx@yyyyyyy.zzz
QSO: 3500 PH 2021-12-01 1501 HF0YOTA 59 SP1XX 59
QSO: 14000 CW 2021-12-02 1601 HF0YOTA 59 SQ1YY 59
QSO: 7000 DIGI 2021-12-20 1704 HF0YOTA 59 HF1ZZ 59
- wypełnione oświadczenia zgodnie z Załącznikiem 1 z własnoręcznym czytelnym podpisem w postaci kopii pdf lub JPG.

10. Okres przesyłania wyników i oświadczeń:
1-14 stycznia 2022.

11. Adres mailowy do wysyłki wyników i oświadczeń:
sp5gni@pzk.org.pl

12. Wyniki:
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej pzk.org.pl, po obliczeniu przez komisję konkursową: nie później niż do 1 marca 2022.
Zwycięzca konkursu, może zostać zaproszony do uroczystego odebrania dyplomu i nagrody z rąk Prezesa PZK.

Załącznik 1:
Oświadczam, że data mojego urodzenia to: .............................
Oświadczam, że wszystkie wykazane łączności zostały faktycznie wykonane przeze mnie osobiście
i zostały obustronnie potwierdzone raportem.
Oświadczam, że na dzień 1 grudnia 2021 posiadałem:
świadectwo operatora urządzeń radiowych o numerze:.......................
albo następujący znak wywoławczy lub nasłuchowy: .........................
Oświadczam, że na dzień wysłania wykazu łączności opłaciłem / nie opłaciłem (niepotrzebne
skreślić) składkę członkowską PZK za co najmniej pierwsze półrocze 2022 roku.
Podpis :.......................................................................................
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szybkie info
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

11/05/2022 07:36
Lista opłaconych składek jest aktualna na 22 kwietnia 2022r. po resecie OSET. Sad

27/03/2022 18:05
STAN OPŁACONYCH SKŁADEK NA DZIEŃ 25.03.2022r. Angry

29/11/2021 16:23
Informuję, że aktualny adres strony Klubu SP1PBW to: https://sp1pbw.pz.
..
Wygenerowano w sekund: 0.03 Original theme by Nick Jones Modyfied into Gillette_Blue by Harly 744,364 Unikalnych wizyt