23 Maj 2024 02:19
Nawigacja
Zachodniopomorski OT PZK
· Strona główna
· Władze ZOT PZK
· Informacje ZOT
· SKŁADKA ZA 2024 ROK
· OPŁACONE SKŁADKI PZK
· QSL MANAGER
· Napisz do ZOT
· REJESTRACJA-PSZCZELNIK 2024
· Galeria zdjęć

ZAWODY I AKCJE DYPLOMOWE
· REGULAMIN - 900 LAT CHRYSTIANIZACJI PZ
· REGULAMIN AKCJI DYPLOMOWEJ SP1KM i CN "FILARY" STARGARD
· Zawody DNI MORZA

W sieci
· Ciekawe linki

· Strona internetowa ZG PZK
Technika
· Ciekawostki techniczne
Pobierz
· Publikacje techniczne
· Pozostałe publikacje
· Deklaracja PZK

Ostatnie artykuły
· DYPLOMY 2024
· DYPLOMY 2024
· INFORMACJE ZOT
· KARTY QSL
· Chińskie satelity z...
Strony klubowe:
· SP1KRF

· SP1KZE

· SP1PBW

· SP1PKW

· SP1PMY

· SP1PNW

· SP3YPR

INFORMACJE ZOT

SPRAWOZDANIE

z działalności Zarządu ZOT PZK

za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r.Od 25 stycznia 2020 roku do 6.05.2022 roku Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie działał w składzie:

- prezes zarządu Janusz Tylkowski SP1TMN

- sekretarz Stefan Jaworski SP1JJY

- skarbnik Kamil Matysek SQ1M

- członek Romuald Świlczewski SQ1FYX

- członek Tomasz Murgrabia SP1IT.

Ponieważ Tomasz Murgrabia SP1IT utracił członkostwo w Polskim Związku Krótkofalowców ze względu na nieopłacenie składek członkowskich,

to na podstawie § 38 punkt 3 Statutu PZK Zarząd ZOT PZK dokonał kooptacji członka Zarządu Terenowego PZK spośród zastępców wybranych przez

Walne Zebranie OT PZK w kolejności wynikającej z ilości uzyskanych głosów i uchwałą ZOT PZK nr 262 z dnia 6 maja 2022 roku członkiem Zarządu

ZOT PZK w Szczecinie został kolega Jacek Mruk SP1NEN.


W dniu 14 maja 2022 roku w Barlinku odbyło się zebranie sprawozdawcze Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK.  Miejsce zebrania wybrano

zgodnie z decyzją Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego ZOT z dnia 25.01.2020 roku . Niestety mimo tego, że zebranie odbyło się na

południu województwa frekwencja była bardzo mała, gdyż w zebraniu uczestniczyło tylko 19 osób na 154 członków oddziału, to jest 12,34%.

Miedzy innymi nie dopisali koledzy z Gorzowa Wielkopolskiego, oraz z okolicznych klubów. Szkoda, gdyż klub SP1KRF ze Stanisławem Smoleniem SP1IVL

perfekcyjnie przygotował miejsce obrad, oraz poczęstunek, za co Zarząd składa serdeczne podziękowania.


Na dzień 31 grudnia 2023 roku w naszym oddziale zrzeszonych jest 154 członków w tym 7 nasłuchowców. Na początku 2020 roku mieliśmy 171 członków.

W początkowym okresie pracę Zarządu ZOT PZK w Szczecinie, oraz zrzeszonych w oddziale klubów determinowała panująca pandemia Covid-19,

co w znacznym stopniu ograniczało lub nawet w niektórych przypadkach uniemożliwiało pracę klubów i Zarządu.


Od Walnego Zebrania Sprawozdawczego ZOT w dniu 14.05.2022 roku  odbyło się 10 posiedzeń Zarządu. W większości posiedzeń z głosem doradczym uczestniczył przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kowalczyk SP1WWS.


W okresie czteroletnim okresie działania zarząd podjął 62 uchwały dotyczące przyjęć nowych członków i działalności  oddziału.


Aktualnie w oddziale zarejestrowanych mamy 13 klubów Polskiego Związku Krótkofalowców:


Do najbardziej aktywnych klubów należ zaliczyć:


- klub SP1KRF

- klub SP1KZE

- klub SP1PMY

- klub SP1PKW

- klub SP1PBW

- klub SP1KM


W 2022 roku Klub SP1PMY wspólnie z Zarządem Oddziału zorganizował spotkanie integracyjne ?Pszczelnik 89? z okazji 89 rocznicy przelotu przez

Atlantyk samolotu LITUANICA i z okazji 75 rocznicy powstania Zachodniopomorskiego Oddziału ZOT PZK. Z tej okazji w sali Biblioteki Powiatowej

w Myślibiorzu  przygotowaliśmy wystawę o historii krótkofalarstwa na Ziemi Szczecińskiej i na terenie powiatu myśliborskiego. Spotkanie  było

okazją do wręczenia Honorowych Odznak PZK dla Wiesława Dyducha SP1EG i Jerzego Karczewskiego SP1MWF, oraz Złotych Odznak Honorowych PZK dla

Stefana Jaworskiego SP1JJY i Marka Burego SP1JNY. Dekoracji dokonał Sekretarz PZK Piotr Skrzypczak SP2JMR.


Za działalność na rzecz oddziału uhonorowaliśmy grawertonami kolegów:

Adama Roszyka SP1TMT, Macieja Olechnowicza SP1N, Andrzeja Łaczmańskiego SP1WSR, Artura Krawczyka SP1QY i Roberta Nowaka SP1EGN.


Z okazji 75 rocznicy powołania Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie zorganizowaliśmy w okresie od 1 maja do 30 sierpnia 2022 r akcję dyplomową,

w której kluby SP1PBW, SP1KM, SP1PMY, SP1PKW, SP1KZE i SP1KRF pracowały używając znaków okolicznościowych z sufiksem ?75ZOT?.


15 września 2022 roku przedstawiciele Zarządu ZOT PZK w osobach prezes Janusz Tylkowski SP1TMN i sekretarz Stefan Jaworski SP1JJY odbyli

spotkania z Burmistrzem Barlinka Dariuszem Zielińskim, oraz z Burmistrzem Dębna Krzysztofem Kulbickim, którym zostały wręczone grawertony

za wsparcie i przychylność oraz wspieranie miejscowych klubów krótkofalarskich.

W Dębnie w spotkaniu wzięli udział również: prezes klubu SP1PNW Jerzy Włodarczyk SP1FMW i przewodniczący oddziałowej komisji rewizyjnej

Tadeusz Kowalczyk SP1WWS.


W tym samym roku grawertonami wydanymi z okazji 75 rocznicy ZOT za pomoc i wspieranie naszej działalności wyróżniliśmy: Nadleśniczego

Nadleśnictwa Myślibórz panią Ewelinę Rybarską, przedstawicielkę Stowarzyszenia Miłośników Latarni Morskich w Świnoujściu panią Barbarę

Kwiatkowską, Burmistrza Myśliborza pana Piotra Sobolewskiego, Starostę Myśliborskiego Andrzeja Potyrę.W roku 2022 zgodnie z wcześniejszymi planami ekipa w składzie Adam SP1TMT, Maciej SP1N, Andrzej SP1WSR i Janusz SP1TMN przeprowadziła

prace konserwacyjne na przemienniku SR1Z w Kołowie w ramach których wymieniono stary stu metrowy fider na nowy.


W tym samym czasie udało nam się przenieść w nowe miejsce i zainstalować przemiennik DIASTAR-owski SR1UVS i uruchomić bramkę internetową APRS.

Udało się to w dużej mierze dzięki Markowi SP1JNY, który przygotował niezbędne analizy i opis wpływu na promieniowania na środowisko.

Natomiast prace techniczne wykonali Adam SP1TMT i Maciej SP1N, którym bardzo dziękuję.


W roku 2023 największą imprezą organizowaną wspólnie z klubem SP1PMY był Zlot Krótkofalowców ?Pszczelnik 90? w Myśliborzu objęty patronatem

Konsula Honorowego Republiki Litewskiej, Starosty Myśliborskiego i Burmistrza Myśliborza na którym pamiątkowymi medalami ?75 lecia ZOT PZK

uhonorowaliśmy kolegów:

Pawła SP1MWN, Stanisława SP1IVL, Jerzego SP1FMSW, Sławomira SQ1KSM, Leszeka SP1NL, Roberta SP1D, Ryszarda SP1ASU, Krzysztofa SP1MVG,

Marka SQ1NXW, Wiesława SQ1BHH, Waldemara SP1MVW i Waldemara SP1DPA. Dodatkowy medal otrzymał Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.


W ramach 90 rocznicy pokonania oceanu atlantyckiego przez litewskich lotników zorganizowaliśmy akcję dyplomową pod nazwą ?LITUANICA-90?,

której koordynatorem był Stefan SP1JJY,  w której jako stacje organizatora pracowały stacje klubowe: SP1PMY, SP1KRF, SP1KZE, SP1PKW, SP1PBT

i SP1KM. W akcji po stronie organizatora punkty dawały również stacje litewskie: LY1933DG, LY90DG, LY90FLY, LY90SD, LY90SG.

W trakcie akcji przeprowadziliśmy łącznie 84167 łączności. Wydaliśmy 2430 dyplomów, które każdy mógł pobrać ze strony LogSP PZK.

Akcja wywołała bardzo duże zainteresowanie krótkofalowców z całego świata. Na ręce organizatorów wpłynęło bardzo dużo pozytywnych ocen i gratulacji.


Z naszej inicjatywy klub SP1KM 30 września 2023 roku wziął udział w Pikniku Naukowym Stargardzkiego Centrum Naukowego, gdzie reprezentował nasz oddział.


Zarząd ZOT PZK ze Środkowopomorskim Oddziałem Terenowym PZK  jest współorganizatorem corocznych zawodów DNI MORZA. Wielkie uznanie i podziękowania

za wytrwałość i zaangażowanie składam przewodniczącemu komisji sędziowskiej koledze Robertowi Nowakowi SP1EGN.


Prezes ZOT PZK na wnioski klubów wielokrotnie występował do UKE  o wydanie pozwoleń radiowych na znaki dodatkowe oraz pozwolenia dla stacji bezobsługowych.

Główna działalność klubów, to praca radiostacji z okazji różnych wydarzeń. Na przykład:

- SP1KRF pracował pod znakiem 3Z90LOT;

- SP1PMY - SN89LOT, HF90LOT

- SP1PNW - SN0MD

- SP1KZE - HF1CHO, SN90LOT

- SP1PKW - SO90LOT

- SP1PBT -  SP90LOT

- SP1PBW - 3Z150GHJ

- SP1KM - SQ90LOT, HF1SCN


Niektóre kluby poza spotkaniami organizują i biorą udział w innych przedsięwzięciach. Na przykład;

- Klub SP1KZE z Chojny cyklicznie przeprowadza akcje dyplomową pod nazwą ?Chojna?, ostatnio CHOJNA 2023..

- Koledzy z Barlineckiego Klubu Krótkofalowców SP1KRF koncentrują się głównie na udziale w zawodach krajowych i międzynarodowych gdzie uzyskują

czołowe miejsca.

- Rafał SP3HTY z klubu SP3YPR uczestniczył w ćwiczeniach organizowanych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gorzowie.

Ponadto w klubie prowadzony jest kurs krótkofalarski.


O niektórych inicjatywach klubów nie wiemy, gdyż nie od każdego otrzymujemy informacje. W miarę możliwości na wnioski klubów wspieramy je pomagając

zakupić karty QSL, sprzęt, narzędzia i inne niezbędne do działalności klubu wyposażenie.


Zarząd podjął uchwałę nr 273 o wystąpienie do Prezydium ZG PZK  z wnioskiem o nadanie Złotej Honorowej Odznaki PZK dla kolegów Krzysztofa SP1MGM

i Krzysztofa SP1MVG.


Należy tutaj wspomnieć, że o naszym oddziale pojawiają się informacje w mediach i na przykład:

-  w magazynach Kuriera Szczecińskiego z dnia 5-7 maja 2023 r i z dnia 12 ? 14 maja 2023 pojawił się artykuł związany z pracą klubu SP1PBW z okazji

150 rocznicy urodzin gen. Hallera.

- w Kurierze Szczecińskim z 14 - 16 lipca 2023 artykuł o spotkaniu ?Pszczelnik 2023?. Na temat Zlotu "Pszczelnik 2023" w Kurierze Wileńskim na Litwie

z dnia 7 sierpnia 2023 roku ukazał się artykuł pod tytułem VIII Zlot Krótkofalowców Polski, Litwy i Niemiec "Pszczelnik 2023".

Janusz Tylkowski SP1TMN - prezes ZOT PZK w Szczecinie


Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Szybkie info
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

16/01/2024 18:40
STAN OPŁATY SKŁDEK NA DZIEŃ 16.012024r
Wygenerowano w sekund: 0.01 Original theme by Nick Jones Modyfied into Gillette_Blue by Harly 1,231,799 Unikalnych wizyt