PO WALNYM ZEBRANIU ZOT PZK
Dodane przez sp1jjy dnia 22 styczeń 2024 10:55
PO WALNYM ZEBRANIU ZOT PZK

2024-Walne-1 2024-Walne-4Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 20 stycznia b.r. w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie. Ze względu na brak kworum (na 157 uprawnionych członków oddziału obecnych było 51) zebranie odbyło się w drugim terminie. Przewodniczył kol. Radosław Soroka SP1O. Obsługę techniczną i multimedialną zabezpieczyli koledzy: z klubu SP3YPR - Rafał SP3HTF i z Gorzowskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców - Zbyszek SP3NYF. Protokółował Stefan SP1JJY.
Przed oficjalnym rozpoczęciem Zebrania dotychczasowy Prezez Zarządu Janusz Tylkowski SP1TMN wręczył dla Waldemara SP1DPA  medal pamiątkowy "75 lat ZOT PZK". Następnie za zajęcie pierwszych miejsc w grupach I i III SSB w Zawodach "Dni Morza 2023" medale otrzymali: Krzysztof SP1MVG i Marek SP1MWP.

Następnie Stefan SP1JJY - koordynator akcji dyplomowej "Lituanica-90" podziękował wszystkim kolegom, którzy wzięli udział w akcji jako operatorzy stacji okolicznościowych i wspólnie z Januszem SP1TMN wręczył im w formie podziękowania pamiątkowe dyplomy. Następnie najbardziej zaangażowani w akcję: Krzysztof SP1MGM, Jacek SP1NEN, Kazimierz SP9GFI, Krzysztof SP1MVG, Czesław SP3HLM, Romuald SQ1FYX, Stefan SP1JJY, Stanisław SP1IVL, Robert SP1D, Jan SQ1PSA, Paweł SP1MWN, Marek SQ1NXW, Waldek SP3LDY, Krzysztof SP1KK i Andrzej SP8AB otrzymali pamiątkowe madale. Czytaj więcej

Treść rozszerzona
2024-Walne-22024-Walne-3Zebranie sprawnie prowadził Radosław Soroka SP1O. Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił Janusz Tylkowski SP1TMN, skarbnik Kamil Matysek SQ1M przedstawił sprawozdanie finansowe. Następnie protokół Odzdziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczacy Tadeusz Kowalczyk SP1WWS. Podsumowujac swoje wystąpienie zawnioskował o udzielenie absolutorium ustępujacemu Zarządowi.
Sprawozdania przez uczestników zebrania zostały zaakceptowane bez uwag. W ramach dyskusji głos zabrał Andrzej SP1WSR, który wykorzystał możliwość by zapoznać zebranych kolegów nad ogromem i trudnościami prac wykonanych przez niego i kolegów Adama SP1TMT, Macieja SP1N i Janusza SP1TMN przy wymianie fidera na przemienniku w Kołowie. Podkreślił, że prace te zostały wykonane bardzo profesjonalnie i od tego mementu nie ma żadnych problemów z pracą zainstalowanych tam przemienników. Obecni gromkimi brawami podziękowali za zaangażowanie wymienionych kolegów i za przedstawioną informację.
Ustępujący członkowie Zarządu: Janusz Tylkowski SP1TMN, Stefan Jaworski SP1JJY, Jacek Mruk SP1NEN, Kamil Matysek SQ1M i Romuald Świlczewski SQ1FYX w głosowaniu jawnym uzyskali absolutorium, bez głosów przeciwnych.
Komisja skrutacyjna w osobach: Jana Lichwiarskiego SQ1PSA, Andrzeja Łączmańskiego SP1WSR i Artura Krawczyka SP1QY przeprowadziła tajne głosowanie w którym został wyłoniony nowy Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie w osobach:
- Janusz Tylkowski SP1TMN - prezes
- Stefan Jaworski SP1JJY - sekretarz
- Kamil Matysek SQ1M - skarbnik
- Jacek Mruk SP1NEN - członek zarzadu
- Romuald Świlczewski - członek zarzadu.
W głosowaniu wyłoniono członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej ZOT PZK:
- Krzysztof Mruk SP1MGM - przewodniczacy
- Robert Hełminiak SP1D - członek OKR
- Piotr Wójcik SP1HN - członek OKR
Zebranie wyłoniło delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZK w osobach: Stefan Jaworski SP1JJY i Janusz Tylkowski SP1TMN.
Kolega Zbyszek SP3NYF złożył wniosek o podniesienie wysokości składki oddziałowej z 2 zł do 3 zł misięcznie, czyli do kwoty 36 zł rocznie. W głosowaniu uczestniczyło 38 osób. Za wnioskiem było 25 głosów, przeciwnych 11 i 2 osoby się wstrzymały. Tym sposobem Zebranie podniosło od 1 stycznia 2025 roku składkę oddziałową do kwoty 36 zł rocznie.
Kończąc zebranie Prezes Janusz Tylkowski podziękował wszystkim za obecność na zebraniu i za obdarzenie zaufaniem Zarzadu. Złożył podziękowania kolegom Rafałowi SP3HTF i Zbyszkowi SP3NYF za zapewnienie obsługi technicznej zebrania, dotychczasownym członkom Odziałowej Komisji Rewizyjnej Tadeuszowi Kowalczykowi SP1WWS i Mirosławowi Stefanowiczowi SQ1SNU. Złożył podziękowania   kolegom zajmującymi się techniczną obsługą i konserwacją przemienników za poświęcony czas i umiejętności pozwalające na utrzymanie w sprawności używanych przez krótkofalowców przemienników.
Na tym Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOT PZK się zakończyło.

Relacjonował: SP1JJY

Ps. Specjalne podziękowania dla Tadeusza SP1WWS za nadesłane zdjęcia