Dni aktywności SP1 w dniach 06.06-10.06.2011r.
Dodane przez SP1WSR dnia 02 czerwiec 2011 09:22
Organizatorzy: ZOT PZK i Klub Krótkofalowców SP1PBW;
Termin
: od 06 czerwca godz. 00:00 – do 10 czerwca 2011r. godz. 23:59 (czas GMT);
Pasma
: zgodnie z warunkami licencji;
Emisje
: zgodnie z warunkami licencji;
Kategorie
:
A
– stacje indywidualne pracujące z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (z okręgu SP1) na KF;
B - stacje klubowe i okolicznościowe pracujące z terenu  Województwa  Zachodniopomorskiego (z okręgu SP1) na KF
C – stacje pracujące na UKF (144MHz i wyżej) z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (z okręgu SP1)

Cały regulamin - czytaj więcej.

Treść rozszerzona

REGULAMIN

"Dni aktywności stacji SP1 – CZERWIEC 2011r."


Współzawodnictwo stacji okręgu pierwszego polega na nawiązaniu jak największej ilości łączności w dniach aktywności (wszystkie łączności – nie tylko z SP) – dla stacji pracujących z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

Organizatorzy: ZOT PZK i Klub Krótkofalowców SP1PBW;
Termin
: od 06 czerwca godz. 00:00 – do 10 czerwca 2011r. godz. 23:59 (czas GMT);
Pasma
: zgodnie z warunkami licencji;
Emisje
: zgodnie z warunkami licencji;
Kategorie
:
A
– stacje indywidualne pracujące z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (z okręgu SP1) na KF;
B - stacje klubowe i okolicznościowe pracujące z terenu  Województwa  Zachodniopomorskiego (z okręgu SP1) na KF; C – stacje pracujące na UKF (144MHz i wyżej) z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (z okręgu SP1);

Punktacja:  na KF każde QSO  -  1 pkt. UKF za 1km odległości od korespondenta – 1pkt. Z tą samą stacją na każdym z pasm UKF można przeprowadzić maksymalnie 1 QSO /łączność / bez względu na rodzaj emisji /CW ,SSB ,FM/Stacje pracujące na UKF zobowiązane są do wymiany RS/T/ +loc. Np. .59/9/ JO73FK
Logi
:  wyciągi z logów w formie komputerowych wydruków lub kopii dziennika
z własnoręcznym podpisem o przeprowadzeniu załączonych łączności zgodnie z warunkami licencji należy przesłać na adres:,

Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK
skr. poczt. 599
70-952 SZCZECIN – 2

 

z dopiskiem "Dni aktywności SP1"

lub pocztą elektroniczną – na adres: sp1pbw@wp.pl za łączności na KF ,sp1tmn@interia.pl za łączności na UKF

W terminie do 15lipca 2011r. Wszystkie stacje pracujące z okręgu SP1 uczestniczące we współzawodnictwie (obowiązuje przysłanie wyciągu z logu) otrzymają pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie stacje w kategorii A, B i C otrzymają dodatkowo puchary. Współzawodnictwo prowadzone jest tylko dla stacji pracujących z terenu Województwa Zachodniopomorskiego (SP1). Stacje spoza SP1 (w tym stacje zagraniczne) otrzymają dyplom pod warunkiem nawiązania łączności w dniach aktywności z minimum 10 stacjami pracującymi z terenu Województwa Zachodniopomorskiego wyciąg z logu przesłany na adres organizatora. Decyzja komisji współzawodnictwa jest ostateczna. Współzawodnictwo zostanie rozliczone do 30 września, wyniki opublikowane w periodykach krótkofalarskich,
a dyplomy i puchary rozesłane do uczestników poprzez oddziały terenowe PZK. Krótkofalowcy nie będący członkami PZK (w tym stacje zagraniczne) proszeni są o przesłanie wraz z wyciągiem z logu odpowiednią ilość znaczków pocztowych na przesłanie dyplomu kopertą formatu A4 (o nominale 5zł lub 2 IRC).

Aktualne informacje dotyczące "Dni Aktywności SP1" można znaleźć na stronie internetowej Z OT PZK http://zot.hamradio.szczecin.pl