3Z150GHJ
Dodane przez sp1jjy dnia 27 kwiecień 2023 00:11
150 rocznica urodzin gen. Józefa Hallera

Images: QSL-Haller-front.jpgImages: QSL-Haller-back.jpg
Klub SP1PBW z okazji 150 rocznicy urodzin gen. Józefa Hallera (13.08.1973 - 04.06.1960) , nadaje, w okresie od 01.05. do 31.05.2023 r. pod znakiem okolicznościowym 3Z150GHJ.
Józef Haller generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich Wojsk Polskich od 4 października 1918 roku, komendant Legionów od 16 marca do 2 kwietnia 1915 roku, pełniący obowiązki komendanta Legionów od 4 do 13 listopada 1916 roku, minister bez teki w drugim rządzie Władysława Sikorskiego w październiku 1939 roku, przewodniczący Obywatelskiego Komitetu Wykonawczego Obrony Państwa w 1920 roku, dowódca Frontu Północnego w czasie wojny polsko-bolszewickiej, Generalny Inspektor Armii Ochotniczej w 1920 roku, prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy w 1937 roku, Komendant Polowych Drużyn Sokolich w 1913 roku, harcmistrz, przewodniczący ZHP, prezes Komitetu PCK, działacz polityczny i społeczny, kawaler Orderów: Orła Białego i Virtuti Militari.