SKŁADKI CZLONKOWSKIE PZK NA 2022 ROK
Dodane przez sp1jjy dnia 25 listopad 2021 16:06
Z KOMUNIKATU PZK NR 47/2021  zdnia 24 listopada 2021 r.

Składki PZK Uprzejmie informuję, że wysokość składki
członkowskiej PZK na 2022 rok nie uległa zmianie. Obowiązują stawki zatwierdzone Uchwałą Zarządu Głównego PZK Nr 682/01/21 z dnia 4 września 2021 roku. Stawki składek poniżej.

Lp. Rodzaj składki - opis, kwota.
1. Składka wpisowa 0,00 zł
2. Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 30,00 zł
3. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 90,00 zł
4. Składka dla członka zwyczajnego 120,00 zł
5. Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat 30,00 zł
6. Składka dla członka wspomagającego 20,00 zł
7. Kluby zarejestrowane w OT PZK 0,00 zł

Integralną częścią składki jest składka oddziałowa, której wysokość każdy Oddział Terenowy PZK ustala indywidualnie, uchwałą podjętą przez członków na walnym zebraniu. Składki należy wpłacać wyłącznie na konto macierzystego OT lub w kasie OT.
Zgodnie z Regulaminem Składkowym termin opłacania składek za pierwsze półrocze przez członków upływa 14 stycznia 2022 roku.

Składka oddziałowa Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie wynosi 24 zł rocznie.
Składki opłacamy na konto:

66 1140 1010 0000 3533 4800 1008

adresat: Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK w Szczecinie


Proszę w  tytule wpłaty  wpisać    / składki 2022/   oraz      koniecznie   podać   znak .