29 wrzesnia 2020 w CHOJNIE - SP1KZE
Dodane przez sp1tmn dnia 01 październik 2020 08:30
```
Images: szyld SP1KZE.jpg

Images: CHOJNA -2-2020.jpgImages: CHOJNA 2020.jpgImages: CHOJNA3-2020.jpg

W dniu 29 wrzesnia w Urzedzie Miasta Chojna odbyło się  spotkanie przedstawicieli klubu SP1KZE i zarządu ZOT PZK z Pani Burmistrz  Chojny Barbarą Rawecką i Jej zastępcą Marcinem Pisanko.oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich działalności gospodarczej i Organizacji Pozarządowych Pan Jerzy Ostrowski.
Klub  krótkofalowców reprezentowali  koledzy Marek SQ1NXW Jerzy SP1IWC Wiesław SQ1BHH,zarząd ZOT PZK  prezes  Janusz  SP1TMN oraz skarbnik Kamil SQ1M.
W czasie spotkania rozmawiano o działalności Chojenskiego Klubu Krótkofalowców PZK SP1KZE oraz organizacji spotkania integracyjnego w 2021roku
na lotnisku w Chojnie,organizowanego przez klub przy wsparciu zarządu ZOT PZK pod patronatem Pani Burmistrz.
W czasie spotkania Pani Burmistrz wręczyła przedstawicielowi klubu zakupiony przez urząd miasta transaiver  YESU FT 991.
Prezes ZOT PZK podziękował Pani Burmistrz za dotychczasowe wspieranie działalności klubu  SP1KZE wręczając pamiątkowy grawerton ufundowany przez ZG  PZK.
-