DYPLOM "40 ROCZNICA PIERWSZEJ ŁĄCZNOŚCI RTTY W POLSCE"
Dodane przez sp1jjy dnia 27 wrzesień 2020 21:40
Klub Krótkofalowców SP1PBW oraz Zachodniopomorski Oddział terenowy PZK zapraszają w okresie od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 roku, do zdobycia dyplomu "40-ta rocznica pierwszej łączności RTTY w Polsce".
Ponizej regulamin dyplomu:

REGULAMIN WYDAWANIA DYPLOMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
"40-ta ROCZNICA PIERWSZEJ ŁĄCZNOŚCI RTTY W POLSCE"
"40th anniversary of first RTTY QSO in Poland"
1. Dyplom wydawany jest dla upamiętnienia 40 rocznicy przeprowadzenia pierwszej łączności
w Polsce emisją RTTY. Łączność doszła do skutku pomiędzy stacjami SR1PBW i Y23NE w dniu 19 grudnia 1980 roku o godzinie 18:58 UTC w paśmie 3.5 MHz.
2. Wydawcą dyplomu jest Klub Krótkofalowców PZK SP1PBW oraz Zachodniopomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.
3. Warunkiem otrzymania dyplomu jest uzyskanie 40 punktów za łączności w dniach od
01 października do 31 grudnia 2020 r. ze stacjami organizatora według następującego klucza:
3Z40RY - 10pkt.
HF40RY - 10 pkt.
SN40RY - 10 pkt.
SO40RY - 10 pkt.
SP40RY - 10 pkt.
SQ40RY -10pkt.
DM2CNE (ex Y23NE) - 10 pkt.

Co najmniej jedna łączność musi być przeprowadzona ze stacją organizatora emisją RTTY.
Łączności można powtórzyć na innym paśmie lub innym rodzajem emisji. Każda łączność emisją RTTY ze stacją polską lub niemiecką daje dodatkowo
1 punkt (liczona tylko raz niezależnie od pasma).

4. W celu otrzymania dyplomu należy wyciąg z logu zawierający informacje o przeprowadzonych łącznościach przesłać na adres elektroniczny sp1pbw@wp.pl lub pocztą na adres: ZOT PZK, skr. poczt. 599, 70-952 SZCZECIN, POLSKA z dopiskiem ?40RTTY? na kopercie.
5. Wersja elektroniczna dyplomu jest bezpłatna. Dyplomy będą wysyłane na adres elektroniczny zgłaszającego.
6. Managerem dyplomu jest Sławek SP1DOZ i do niego należy kierować pytania dotyczące wydawania dyplomu (sp1doz@wp.pl).
7. Zgłoszenia na dyplom będą przyjmowane tylko do 31 stycznia 2021 roku.