SPOTKANIE PZYJACIÓŁ
Dodane przez sp1jjy dnia 02 listopad 2023 16:50
ZADUSZKOWE SPOTKANIE W PSZCZELNIKU

Skladanie kwiatowkwiatyburmistrzuczestnicy2 listopada 2023 roku w samo południe, na zaproszenie Konsula Honorowego Republiki Litewskiej Wiesława Wierzchosia i Burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego, przed pomnikiem lotników litewskich Steponasa Dariusa i Stasysa Girenasa w lesie pszczelnickim spotkali się przyjaciele Litwy, których działalność owocuje nawiązywaniem przyjacielskich stosunków i współpracy.
Przed pomnikiem spotkali się miedzy innymi: Krystyna Korkuć prezes stowarzyszenia "Świteź", Łukasz Lendner dyrektor GDDKiA w Szczecinie, Krzysztof Męciński dyrektor IPN Szczecin, Witold Narkiewicz przewodniczacy mniejszości litewskiej w Szczecinie, st. bryg. Marek Popławski sastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Szczecinie, Mariusz Norsesowicz reprezentujący Starostę Myśliborskiego i ks.kan. Jerzy Tobiasz.
Przybyli w miejscu tragicznej śmierci Lotników złożyli wiązanki i zapalili znicze.
Polski Związek Krótkofalowców reprezentowany był przez sekretarza PZK Piotra Skrzypczaka SP2JMR i prezesa Mysliborskiego Klubu łączności PZK SP1PMY Stefana Jaworskiego SP1JJY.
Realacja ze spotkania ukazała się się w Kurierze Wileńskim na stronie 28 reprezentowanym na spotkaniu przez  dr Leszka Wątróbskiego redaktora naczelnego gazety.

Na zdjęciach: 1/ Piotr SP2JMR i Stefan SP1JJY składają wiązankę i zapalają znicz. Z prawej stoi Wiesław Wierzchoś Konsul Honorowy RL z małżonką Kingą. 2/ Wiązanka PZK. 3/ Przemawia Burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski. 4/ Uczestnicy spotkania