AKCJA DYPLOMOWA "75 LAT ZOT" REGULAMIN
Dodane przez sp1jjy dnia 01 maj 2022 15:21
REGULAMIN  AKCJI  DYPLOMOWEJ  Z OKAZJI
75 ROCZNICY POWOŁANIA ODDZIAŁU  TERENOWEGO  PZK W SZCZECINIE

Images: 045.jpg
Organizatorem akcji jest  Zarząd  Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK w Szczecinie wraz z klubami Oddziału SP1PBW, SP1KM, SP1PMY, SP1PKW, SP1KZE, SP1KRF.
-Termin  - od 1maja do 30 sierpnia 2022r.
- Pasma zgodne z warunkami zezwolenia i band  planem
- Emisje: SSB,FM,CW

Warunki uzyskania dyplomu w zakładce "czytaj więcej"


Treść rozszerzona
Warunki  uzyskania dyplomu:
- dyplom dostępny jest dla wszystkich nadawców i nasłuchowców
- obowiązkowe jest przeprowadzenie  łączności z 4 stacjami z sufiksem ZOT i QSO z stacjami członków  Zachodniopomorskiego Oddziału Terenowego PZK.
- należy uzyskać 75 pkt.
- Stacje klubowe  z sufiksem  ZOT będą pracowały pod znakami: SP75ZOT, SN75ZOT, HF75ZOT, SO75ZOT, SQ75ZOT,  3Z75ZOT. Stacje te  dają  10 pkt. do dyplomu.
- Stacje indywidualne których  wykaz znajduje się na stronie oddziałowej /w zakładce opłacone składki/ dają 5 pkt. Strona oddziałowa;  ot14pzk.org.pl/news.php
-Wymagane jest przesłanie zgłoszenia z niezbędnymi danymi o przeprowadzeniu łączności na adres:  e-mailowy:  zot.szczecin@gmail.com
pocztowy:   Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK, skr.poczt.599,  70-952 Szczecin,     z dopiskiem  "75 ZOT-PZK"

Dyplom będzie wydany w wersji elektronicznej.