WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZOT PZK
Dodane przez sp1tmn dnia 01 luty 2018 00:00
Images: DSC08466.JPGImages: DSC08469.JPGImages: DSC08470.JPG

ZEBRANIE  ODBYŁO SIĘ  20 STYCZNIA 2018r.Z POWODU BRAKU KWORUM W DRUGIM TERMINIE  O GODZ.10.20.
W zebraniu uczestniczyło  45 członków, co stanowi 23,56% naszego  ZOT.Stan członków na dzień zebrania ZOT 191.

Treść rozszerzona
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbylo się z niżej przyjętym porządkiem

1  Otwarcie obrad. Powitanie gości i uczestników
2. Wręczenie wyróznień dla  członków oddziału
3. Wybór protokólanta
4. Wybór  Komisji mandatowo-skrutacyjnej
5. Wybór przewodniczącego zebrania
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków
7. Przyjęcie porządku  zebrania
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne-finansowe
9. Sprawozddanie Komisji Rewizyjnej  ZOT  PZK
10.Dyskusja nad sprawozdaniami,przyjmowanie wniosków i projektów  uchwał
11.Przedstawienie i głosowanie  zgłoszonych wniosków i uchwał.
12.Sprawozdanie i odczytanie protokołu  Komisji Uchwal i Wniosków
13.Zakończenie i zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Zebraniu przewodniczył Kolega Tomasz SQ1SNO ,protokołował Stefan SP1JJY.
Komisje  mandatową i wniosków stanowili : Szymon  SQ1SGR
Jacek SQ1SNY.