WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZOT PZK
Dodane przez sp1tmn dnia 31 grudzień 2017 14:32
Images: IMG_9861.jpg

ZARZĄD ZOT PZK ZAPRASZA  CZŁONKÓW  ZOT  NA WALNE ZEBRANIE  SPRAWOZDAWCZE
ZEBRANIE  ODBĘDZIE SIĘ  20 STYCZNIA 2018r.O GODZ. 10.00 W PRZYPADKU BRAKU KWORUM W DRUGIM TERMINIE
TO JEST 20 STYCZNIA 2018r. O GODZ.10.20.
ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W SALI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO W SZCZECINIE PRZY
UL.SŁOWACKIEGO 17 W DAWNEJ AKADEMII ROLNICZEJ /WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA-ŚRODOWISKA/
WEJŚCIE  OD STRONY  PARKU  KASPROWICZA.

Treść rozszerzona
PROPONOWANY  PORZĄDEK WALNEGO  ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO

1 Otwarcie obrad. Powitanie gości i uczestników
2.Wręczenie wyróznień dla  członków oddziału
3.Wybór protokólanta
4.Wybór  Komisji mandatowo-skrutacyjnej
5.Wybór przewodniczącego zebrania
6.Wybór Komisji uchwał i wniosków
7.Przyjęcie porządku  zebrania
8.Sprawozdanie z działalności Zarządu merytoryczne-finansowe
9.Sprawozddanie Komisji Rewizyjnej  ZOT  PZK
10.Dyskusja nad sprawozdaniami,przyjmowanie wniosków i projektów  uchwał
11.Przedstawienie i głosowanie  zgłoszonych wniosków i uchwał.
12.Sprawozdanie i odczytanie protokołu  Komisji Uchwal i Wniosków
13.Zakończenie i zamknięcie  Walnego Zebrania Sprawozdawczego