UniProX
Dodane przez SP1VDV dnia 21 listopad 2009 22:45
Uniwersalny programator radiostacji - UniProX

Do opracowania tego programatora zastanowił fakt, że wszystkie instrukcje programowania przebiegają pod hasłem "Programowanie - jakie to proste !". Praktyka jednak pokazuje, że firmowe programatory z jednymi modelami TRX pracują - z innymi, tej samej firmy - nie chcą. Przeprowadzenie analizy poziomów sygnałów wej/wyj interfejsu radiostacji pokazało, że problemem jest wysoki poziom logicznego "0" na wyjściu radiostacji. Może on dochodzić nawet do 1,5V ! Wiedząc, że w większości programatorów pracuje MAX-232, w którym próg logicznego "0" wynosi 0,6V, powoduje, że MAX-232 zawsze "widzi" na wejściu logiczną "1" i odczytanie informacji z radia nie jest możliwe.
Przedstawiony schemat Uniwersalnego Programatora uwzględnia ten "fenomen" wysokiego zera i pozwala programować prawie wszystkie modele radiostacji z interfejsem odpowiadającym następującym parametrom : 1. Inwersja sygnałów RX 2. Inwersja sygnałów TX 3. Napięcie zasilania procesora radiostacji - 5 V 4. Szyny danych : rozdzielone TX i RX, połączone RX/TX, wyjście z OK Programator składa się z klucza tranzystorowego VT1, który odwraca sygnał TxD komputera w trakcie przesyłania do radiostacji oraz z klucza składającego się z tranzystorów VT2...VT4, odwracającego sygnał z radia i zmieniający go na standardowy (dwupoziomowy RxD komputera). Zasilanie kluczy odbywa się poprzez port komputera przez diody VD2...VD5. Na kondensatorach wygładzających występuje napięcie -10...12 V na C1 i +10...12 V na C2. Przez pin 4 złącza TRX programatora można podać zewnętrzne zasilanie +7...12V z radiostacji.

Autor projektu : Mikołaj Zagładin
Źródło : http://eldigi.ru/site/programmators/4.php
Tłumaczenie: SP1VDV
PS. Schemat nie chciał sie wkleić - niestety. Ale zainteresowani znajdą go w "źródle"
vy'73